Kasstext Category

บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจการ์เม้นท์ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้ Brand ชื่อ Oasis (โอเอซิส) ปัจจุบันมีหลายสาขาในกรุงเทพฯ และเพื่อรองรับการเติบโต
จึงเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมงานกับเรา ในตำแหน่งดังนี้

1. ผู้จัดร้าน (Shop Manager) ประจำสาขา JJ Mall

    คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
                  วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
                  มีประสบการณ์การขายสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
                  ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ 
                  มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานขาย
                  มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างยอดขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
                  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้

2. พนักงานขาย (Sales) ประจำสาขา JJ Mall

    คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
                  วุฒิ ปวช.-ปวส.  ไม่จำกัดสาขา
                  ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการและงานขาย
                  หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้จะ
                  พิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Staff) ประจำสำนักงานใหญ่

    คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป
                  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา บัญชี  หรือ การเงิน/การธนาคาร
                  ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
                  มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี
                  ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel) ได้ดี
                  หากมีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชี-การเงินมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติพร้อมรายละเอียดมาที่ hr@kasstext.com หรือ ทางจดหมายตามที่อยู่ของบริษัทฯ