อีกหนึ่งบริการของบริษัท Kasstext Intertrade Co., Ltd. ก็คือให้บริการด้านปรึกษาสำหรับ
การนำเข้าสินค้า-ส่งออก
(Import-Export) รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหวขององค์กรการค้าระหว่างประเทศต่างๆ และด้านภาษี ศุลกากร ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่
ได้รับการส่งเสริมโดยองค์กรของรัฐ
เพื่อให้การทำธุรกิจส่งออก..ของคุณเป็นง่าย

สนใจรับคำปรึกษาได้ที่ Call Center โทร. 02-6725741-2