1. กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัททราบถึงสินค้าที่ท่านสนใจหรือต้องการสั่งซื้อ, จำนวนที่ท่านต้องการสั่ง, วันที่ท่านต้องการรับสินค้า, งบประมาณ (budget) ที่ท่านตั้งไว้ในการสั่ง
ซื้อ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ

2. ในกรณีที่ท่านต้องการดู สีผ้า และขนาด ไซส์เสื้อ สามารถดูได้ที่ Link ของตัวอย่างสี Swatch
Color และไซส์เสื้อ ทางเราจะจัดทีม Messenger ส่งตัวอย่างผ้าและไซส์เสื้อไปให้ท่านพิจารณา (ทางบริษัทขอความกรุณาท่านแฟกซ์แผนที่เข้ามาก่อนส่งตัวอย่างทุกครั้ง)

3. ในกรณีที่สินค้าของท่านมีงานปักหรืองานพิมพ์ กรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์โลโก้ที่ท่านต้องการมาที่
บริษัทฯ โทร. 02-6725741-2 หรือ info@kasstext.com ทางเราจะดำเนินการขึ้นตัวอย่างงานปักให้

4. หากท่านไม่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เรายินดีให้คำปรึกษา และแนะนำสินค้า ชนิดผ้า รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท่าน

5. ในกรณีที่ท่านมีรูปแบบสินค้าอยู่แล้ว หรือต้องการให้ทางบริษัทผลิตตามตัวอย่างที่ท่านมี กรุณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทางเราจะจัดเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าตัวอย่างมาเพื่อดำเนินการเสนอ หรือท่านสามารถถ่ายรูปแล้วส่งไฟล์มาที่อีเมลล์บริษัทฯ