แบรนด์ Oasis เป็นบริษัทในเครือ Kasstext ก่อตั้งและจดทะเบียนเป็น บริษัท โอเอซิส จำกัด
เมื่อปี ค.ศ. 1982 โดยใช้สัญลักษณ์ ต้นมะพร้าว เป็นเครื่องหมายการค้า

ปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา ได้แก่
1. Platium Fashion Mall ชั้น 2 (โทร. 02-121-8385)
2. JJ Mall ชั้น 2 (โทร. 02-265-9678)
3. Bobae Tower 2 ชั้น 2 (โทร.02-280-9505)
4. SC Plaza ชั้น 1 (โทร.02-894-6100)

แวะชมสินค้าและบริการได้ที่เว็บไซด์ : www.oasis1982.com