1.บริการผลิตเสื้อ (Made to Order Service) บริษัทฯ รับผลิตและส่งออก สินค้าภายใต้การ
ออกแบบและเครื่องหมายการค้าของท่าน เรายินดีเสนอราคาให้ท่านด้วยความรวดเร็ว

2. บริการผลิตยูนิฟอร์ม เสื้อพรีเมี่ยม เสื้อโฆษณาสินค้าและบริการ หรือเครื่องแบบต่างๆ
(Uniform/Premium Service) บริษัทได้ให้บริการส่วนนี้กับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทฯ
ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยนอกจากจะให้บริการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและ
คำแนะนำในเรื่องของรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงช่วยเหลือในด้านการออกแบบอีกด้ว