Sample Room (แผนกขึ้นงานตัวอย่าง)

มีหน้าที่ผลิตชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อเป็น Sample หรือต้นแบบ ก่อนที่จะนำไปลูกค้าดูตัวอย่างงานจริง ก่อนจะผลิต และนำไปเป็นตัวอย่างให้กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตเสื้อสำเร็จรูป ต่อไปค่ะ