Kasstext Category

Kasstext Intertrade (แคสส์เทค อินเตอร์เทรด) คือ

บริษัทผู้ให้บริการสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าสำเร็จรูป ครบทุกวงจร ซึ่งได้แก่ การรับจ้างผลิต
    - แบบ OEM(Original Equipment Manufacturing)
    - แบบ ODM(Original Design Manufacturing)
    - แบบ OBM(Original Brand Manufacturing)

นอกจากนี้บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด ยังมี Brand ที่พร้อมจะตอบสนองลูกค้า
ที่ต้องการสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อ Polo, T-Shirt นั่นก็คือ
Oasis® และ Harvest® ซึ่งมีหลายสาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่
    - สาขา JJ Mall
    - สาขา SC Plaza
    - สาขา Siam Square
    - สาขา Platinum Fashion Mall
    - สาขา Bobae Tower
    
บริการลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ แต่ยังไม่มีบริษัทฯ เพื่ออำนวยความ
สะดวกทางด้านนี้ บริษัทแคสส์เทค ยินดีให้บริการทั้งทางด้านเรือและเครื่องบิน รวมทั้งบริการ
เคลียร์สินค้าออกที่ด่านศุลกากร(Export Customs Clearance Service) ค่ะ